Předseda Prvního klubu přátel Karla Wittgensteina přihlíží.