Předseda 1. klubu přátel Karla Wittgensteina v Kladně Jiří Rezek.